รับการศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วศึกษาดูงาน     วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ให้การต้อนรับ นางสาววันดี รวยเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว คณะครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

Read more

ส่งตัวรองขวัญนภา จันทร์อุบล

เดินทางมอบตัวของรองผู้อำนวยการ       วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น. นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เดินทางเพื่อไปส่งตัวนางสาวขวัญนภา จันทร์อุบล เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระโดน

Read more

แข่งขันศิลปหัตถกรรม 2566 ระดับกลุ่ม

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่ม ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายเขาหน่อ-บรรพต ณ โรงเรียนวัดบ้านคลอง โดยมีนักเรียนตัวแทนที่มีความสามารถของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐาน

Read more

สร้างรั้วป้องกันเสาไฟ

สร้างรั้วป้องกันอันตรายจากเสาไฟฟ้า วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียนชั้น ป.1-ป.2

Read more

ตรวจสอบการเงิน

สตง. ตรวจสอบอาคารร้อยปี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) รับการตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเรียน 100 ปี) โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) นครสวรรค์ เข้าตรวจสอบตามกรอบงานของ กตง. ทั้งนี้คณะครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานทำการตรวจสอบเอกสาร และตัวอาคารเรียนโดยละเอียด

Read more

ประชุมผู้ปกครอง 2/2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจ้งกรอบ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย

Read more