รับการศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วศึกษาดูงาน     วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ให้การต้อนรับ นางสาววันดี รวยเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว คณะครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

Read more