ส่งตัวรองขวัญนภา จันทร์อุบล

เดินทางมอบตัวของรองผู้อำนวยการ       วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น. นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เดินทางเพื่อไปส่งตัวนางสาวขวัญนภา จันทร์อุบล เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระโดน

Read more