สร้างรั้วป้องกันเสาไฟ

สร้างรั้วป้องกันอันตรายจากเสาไฟฟ้า วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียนชั้น ป.1-ป.2

Read more

ประชุมผู้ปกครอง 2/2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจ้งกรอบ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย

Read more