ชนะเลิศชิงทุนการศึกษา NAKHONSAWAN S-M-E

สอบชิงทุนการศึกษา โครงการ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ประจำปี 2567           ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อัญญปวีร์ พิรุณ น้องแอล นักเรียนชั้น ป.6/2  ได้รางวัลที่

Read more

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด (นครสวรรค์)     วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นำโดยนายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศรุดา พูลมี และครูเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์ ครูผู้ฝึกซ้อม

Read more

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน         30 มกราคม 2567 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กล่าวต้อนรับ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย ในการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ทั้งนี้ท่านรองผู้อำนวยการยังกล่าวทักทายคณะครู บุคลากร และนักเรียน

Read more

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในสถานศึกษา         ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ พร้อมทั้งแนะนำคณะครูในการดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยวิธีการและกฎหมาย

Read more

สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษร 2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)          วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  นำโดยนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายภาณุพงศ์  ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

Read more