ประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค จังหวัดพิจิตร ปี 2567

       วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) นำคณะครูซึ่งประกอบด้วย ครูศรุดา พูลมี

Read more

อบรมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2567

อบรมคุณธรรม จริยธธรม      วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ณ ศาลาวิถีธรรม วัดส้มเสี้ยว

Read more

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤากับโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567     วันจันทร์ ที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗

     วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมีนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) เป็นประธานในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูรพาจารย์

Read more

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน 2567

      วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นาง สาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และ คุณครูโสภา สิงห์โต

Read more

สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้รับการประเมินมาตรฐาน “สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)” ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายธรรมนูญ

Read more