สร้างรั้วป้องกันเสาไฟ

สร้างรั้วป้องกันอันตรายจากเสาไฟฟ้า

    วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียนชั้น ป.1-ป.2