สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษร 2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

         วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  นำโดยนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายภาณุพงศ์  ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน (RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อวัดทักษะการอ่านทางภาษาไทยตามชุดแบบทดสอบส่วนกลาง

         โดยมีนายภาคินัย ชัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ผู้แทน ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และกิจกรรมได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)