ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในสถานศึกษา

        ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ พร้อมทั้งแนะนำคณะครูในการดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยวิธีการและกฎหมาย