ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

        30 มกราคม 2567 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กล่าวต้อนรับ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย ในการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ทั้งนี้ท่านรองผู้อำนวยการยังกล่าวทักทายคณะครู บุคลากร และนักเรียน ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง และรับมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานจากท่านผู้อำนวยการ