ชนะเลิศชิงทุนการศึกษา NAKHONSAWAN S-M-E

สอบชิงทุนการศึกษา โครงการ "NAKHONSAWAN S-M-E Contest" ประจำปี 2567

          ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อัญญปวีร์ พิรุณ น้องแอล นักเรียนชั้น ป.6/2  ได้รางวัลที่ 1 ชนะเลิศการแข่งขัน “Nakhonsawan S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2566 วิชาภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท