กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน 2567

      วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นาง สาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และ คุณครูโสภา สิงห์โต หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปี ๒๕๖๗ รุ่น ๒ ณ ห้องประชุมเวชประสิทธิ์ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย