กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤากับโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567

    วันจันทร์ ที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และวันที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ยังมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา เครื่องทำน้ำดื่ม ของเล่น และของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)