อบรมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2567

อบรมคุณธรรม จริยธธรม

     วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ณ ศาลาวิถีธรรม วัดส้มเสี้ยว