ประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค จังหวัดพิจิตร ปี 2567

       วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) นำคณะครูซึ่งประกอบด้วย ครูศรุดา พูลมี และครูเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์ และนักเรียน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จ.พิจิตร