กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน

     วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 และวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และ คุณครูโสภา สิงห์โต หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ปี 2567 รุ่น 2 ณ ห้องประชุมเวชประสิทธิ์ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย